Privacy-Policy

Athius, gevestigd op onderstaand genoemd adres, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij nemen uw privacy serieus, u kunt in de onderstaande tekst alles lezen over onze werkwijze conform uw privacy. Bij vragen, aarzel niet om contact op te nemen.

Athius,
T: +31 633317054
E: info@athius.nl
KvK nummer: 74001388

Athius verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens, om contact met u op te nemen
– Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@athius.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Athius verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om diensten bij u af te leveren
– Athius analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Athius verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Athius bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang dit noodzakelijk is om onze diensten uit te oefenen. Wij hebben maximum bewaartijd ingesteld om uw privacy te waarborgen, als deze maximum bewaartijd verstreken is worden uw gegevens gewist. De maximum bewaartijd die wij aanhouden is als volgt:

Klantcontactmanagement: 2 jaar, hier is spraken van als er voor een periode van 2 jaar geen contact is geweest tussen de klant en Athius
Bezoekersregistratie: 6 maanden.
Gerechtelijke procedures: 2 jaar.

Athius verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen.

Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Athius gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Athius en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@athius.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Athius wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Niets wat op deze website staat mag zonder een schriftelijke en voorafgaande toestemming van Athius worden gereproduceerd. Hetzelfde geldt voor het in gebruik nemen van iets van onze website, anders dan het downloaden, het bekijken van de website op een enkele computer en/of het printen van een enkele kopie voor persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. Aan de informatie staand op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Athius aanvaardt dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. Athius heeft respect voor de privacy van al haar bezoekers. Onze website is anoniem te bezoeken, bij anoniem bezoek aan onze website zullen er geen gegevens van u worden opgeslagen en zullen er geen cookies worden aangemaakt. Dit voorgaande is tenzij u zelf een contactformulier invult of u zelf contact met ons opneemt.

Athius neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zorgen er ook voor dat uw gegevens veilig bewaard worden en privé zijn bij verwerking op onze website door middel van een SSL certificaat. Dit geldt voor de volgende gegevensvormen: wachtwoorden en creditcard gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@athius.nl.

Het komt vaak voor dat privacyverklaringen bijgewerkt dienen te worden, de laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. Alle materiële wijzigingen aan de privacy-policy maken wij standaard bekend.

Deze privacy-policy is opgesteld op woensdag 6 februari 2019.

Interesse?

Heeft u interesse in één van onze diensten? Of wilt u verder praten over een bepaald onderwerp? Dit kan vrijblijvend, klik op de onderstaande knop en neem contact met ons op!